YOGASTER

Algemene Voorwaarden

Home > Contact > Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Bij deelname aan alle yogalessen van YogaSter ga je akkoord met de algemene voorwaarden:

 

 1. Begrippen
 • YogaSter. Locatie: Drossaard 3, 5282MK Boxtel
 • Website: www.yoga-ster.nl
 • E-mail: info@yoga-ster.nl
 • Telefoon: +31 (0)6 2911 5076
 • KvK: 66329760
 • IBAN: NL93RABO0316864013 tav YogaSter
 • BTW: NL001743632B45
 • Deelnemer/cursist/yogastudent: Persoon, degene die een (privé)les, kinderyoga, zwangerschaps, bedrijfsyoga, XL sessie of workshop volgt bij YogaSter.
 • Lidmaatschap/abonnement: Yogalessen volgens abonnement, uitgegeven door YogaSter.
 • 10-Strippenkaart: 10 yogalessen, 6 maanden geldig.
 • Proefpakket: 5 yogalessen, 8 weken geldig, slechts éénmalig aan te schaffen.
 • Losse les Eén yogales naar keuze. Onbeperkt aan te schaffen.
 • Proefles Een eenmalige yogales naar keuze.
 • Privéles Eén privéyogales, 60 minuten lang.
 • Privéles pakket Pakket van 5 of 10 privéyogalessen, respectievelijk 12 of 26 weken geldig.

 

 1. Algemene voorwaarden
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap/abonnement, de strippenkaart, losse les, kinderyoga, zwangerschapsyoga, proefles, proefpakket, privéles, bedrijfsyoga, XL sessie en workshop bij YogaSter. Door deelname aan een of meerdere van deze activiteiten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 • YogaSter kan ten alle tijde deze algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden, gepubliceerd op de website, is altijd de rechtsgeldende versie.

 

 1. Lidmaatschap/abonnement
 • Lidmaatschap met het maandabonnement geeft de deelnemer recht op een 1x, 2x of onbeperkt aantal lessen per week tijdens de termijn van het lidmaatschap.
 • De ingangsdatum van het lidmaatschap kan verschillen; wanneer je bijvoorbeeld halverwege de maand begint met het abonnement dan betaalt je dus alleen de lessen die je tot aan het einde van de maand hebt gedaan. Deze lessen worden dan bij de allereerste automatische incasso toegevoegd en verrekend.
 • De einddatum van een abonnement is altijd de laatste dag van een kalendermaand.
 • Bij aanmelding geeft de deelnemer toestemming tot het afschrijven van het abonnementsgeld via automatische incasso (SEPA).
 • De automatische incasso is in de eerste week van iedere maand voor die maand (plus eventueel de ratio lessen zoals omschreven in punt 3.2).
 • Het abonnement is gebaseerd op 46 lesweken per jaar.
 • Abonnementskosten worden 12 x per jaar via automatische incasso (SEPA) geïncasseerd.
 • Een gemiste les kan altijd binnen een periode ingehaald worden. Weet je bijvoorbeeld van te voren dat je niet kunt meedoen in een bepaalde week dan kun je deze les ook al van te voren inhalen of erna.
 • Studenten & 65 plussers ontvangen 10% korting (op vertoon van collegekaart/OV/paspoort) bij een maandelijks abonnement. Dit is niet geldig bij een proefpakket, proefles, strippenkaart, privéles.
 • Het minimale lidmaatschap is drie aaneengesloten kalendermaanden. Na deze drie maanden, is het abonnement maandelijks opzegbaar. Er geldt een opzegtermijn van minimaal één volle kalendermaand en het gaat in per 1e dag van een nieuwe maand. Een voorbeeld: als je halverwege de maand opzegt (bijvoorbeeld 10 september), dan stopt het abonnement per 1 november (niet per 1 oktober). Meer informatie over opzegging zie punt 18 hieronder.

 

 1. Proefpakket 5 lessen
 • Het YogaSter proefpakket geeft de deelnemer recht op 5 yogalessen naar keuze, en kan slechts éénmalig aangeschaft worden.
 • Het proefpakket is 8 lesweken geldig vanaf de dag van aankoop. De 5 lessen moeten worden gevolgd binnen 8 weken na aankoop. Na deze periode vervalt dit recht.
 • Er wordt geen restitutie van overgebleven lessen uit een proefpakket gegeven.
 • Na het voldaan van een proefpakket ontvang je een e-mail. Je kunt dan overstappen naar een 10-strippenkaart of een maandelijks abonnement.

 

 1. Strippenkaart 10 lessen
 • De 10-strippenkaart geeft de deelnemer recht op 10 yogalessen naar keuze.
 • De 10-strippenkaart is 6 maanden geldig vanaf de datum van aankoop. De 10 yogalessen moeten gevolgd worden binnen deze periode na aankoop.
 • Een strippenkaart wordt niet terugbetaald bij ziekte of afwezigheid door een andere reden.
 • Een strippenkaart is niet overdraagbaar naar andere personen. De strippenkaart kan ook niet gedeeld worden met anderen.
 • Wanneer de geldigheidsdatum van de strippenkaart is verlopen, maar nog niet alle lessen gevolgd zijn, kan de deelnemer deze toch nog gebruiken wanneer er een nieuwe strippenkaart wordt aangeschaft met een nieuwe geldigheidsdatum. Deze nieuwe geldigheidsdatum zal dan gelden voor de nieuwe strippenkaart, en de overgebleven strippen van de verlopen kaart.
 • Na het voldaan van een strippenkaart ontvang je een e-mail. Je kunt nu weer een 10-strippenkaart aanschaffen of overstappen naar een maandelijks abonnement.

 

 1. Proefles
 • Een proefles is een kenningsmakingsles, geeft recht op 1 losse yogales, en kan alleen aangeschaft worden door nieuwe deelnemers.
 • Een proefles is eenmalig.

 

 1. Losse yogales
 • Een losse les geeft recht op 1 losse yogales.
 • Losse lessen zijn onbeperkt aan te schaffen.

 

 1. Privélessen
 • De losse privéles geeft recht op 1 losse privéles van 60 min. Het privéles pakket van 5 lessen geeft recht op 5 lesuren. Het privéles pakket van 10 lessen geeft recht op 10 lesuren.
 • Het privéles pakket van 5 lessen is 12 weken geldig vanaf de dag van aankoop, het privéles pakket van 10 lessen is 6 maanden geldig vanaf de dag van aankoop.
 • Betaling in termijnen is mogelijk.
 • Afzeggen op het laatste moment brengt kosten met zich mee: Wanneer de afspraak minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de geplande sessie toch in rekening gebracht.

 

 1. Zwangerschapsyoga
 • Ben je bezig met zwanger worden of ben je al in de eerste weken van je zwangerschap en wil je het nog even stil houden: Geef het dan toch door aan je docente. Sommige oefeningen kunnen in de eerste 12 weken van de zwangerschap beter vermeden worden. Dit wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.
 • Deelnemen aan de zwangerschapyoga kan via een losse les (€ 13,00) of 10-strippenkaart (€ 120,00).
 • Heb je strippen over na de bevalling? Dan mag je deze gerust opmaken aan reguliere yogalessen zodra jij er na de bevalling aan toe bent.
 • Vergoeding zorgverzekeraar. Na inschrijving en betaling van de 10-strippenkaart ontvang je een factuur. Deze factuur kun je declareren bij je zorgverzekering? Hoeveel je terugontvangt hangt af bij welke zorgverzekeraar je zit en welke (aanvullende) verzekering je hebt. Neem hierover contact op met jouw zorgverzekeraar. Zij kunnen jou hierover informeren en ook over de hoogte van de vergoeding.
 • De zwangerschapsyogalessen gaan wekelijks door bij een minimale deelname van drie dames.
 • Er is een WhatsApp groep waarmee iedere dinsdag met de groep wordt gekeken wie en hoeveel deelnemers er zijn voor de zwangerschapsyoga les op de woensdagochtend. Bij onvoldoende deelnemers in die week, kan je altijd nog deelnemen aan een yin-yang les. Deze is ook geschikt voor zwangere en wordt 6x per week gegeven.

 

 1. KinderYoga
 • Kinderyoga is voor kinderen vanaf 4 jaar tot 11 jaar.
 • Ieder voor- en najaar wordt er een blok kinderyoga gegeven.
 • Een blok bestaat uit 6 lessen
 • Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 5 kinderen) gaat een blok kinderyoga door.

 

 1. Lesrooster
 • Het huidige en geldende lesrooster is altijd terug te vinden op de website. YogaSter behoudt zich het recht voor om het lesrooster ten alle tijden te wijzigen. Wanneer mogelijk worden alle veranderingen aan het rooster tijdig aangekondigd, op de website, via de nieuwsbrief, of via flyers in de studio.
 • Je kunt op elk gewenst moment instromen. Er zijn geen beginners of gevorderde lessen, maar je eigen grens is je uitgangspunt.
 • Wanneer je instroomt wordt de datum waarop je start genoteerd.
 • Je mag komen, wanneer jij dat wilt en hoeft niet van tevoren op te geven.
 • Een gemiste les kan altijd binnen 4 lesweken (ervoor of erna) ingehaald worden. Weet je bijvoorbeeld van te voren dat je niet kunt meedoen in een bepaalde week dan kun je deze les ook al van te voren inhalen of erna.
 • Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op terugbetaling van reeds betaalde strippenkaart of abonnement.
 • YogaSter heeft het recht om lessen te annuleren, of een andere docent in te zetten, bij zieke of overmacht van een docent.

 

 1. Openingstijden & vakanties & sluiting studio
 • YogaSter is bevoegd om de yogastudio geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
 • Per kalenderjaar zijn er in totaal 6 vakantieweken.
 • Op een nationale feestdag of in een vakantieweek is er geen yogales.
 • Huidige vakantieperiode per kalenderjaar staan op de website en een overzicht hangt in de yogastudio
 • YogaSter is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) de yogastudio tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 • YogaSter is bevoegd de studio voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Deelnemer heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
 • YogaSter is bevoegd de studio te sluiten bij overmacht zaken zoals bij een natuurramp, ziekten, virusuitbraak, epidemie, pandemie, terroristische aanslag, verplichting vanuit overheid, etc. Deelnemer heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

 

 1. Tarieven & betaling
 • Alle yogalessen, privélessen, bedrijfsyoga, KinderYoga, zwangerschapsyoga, XL yogalessen en workshops bij YogaSter moeten betaald worden voorgaand aan het volgen van de (privé)les of workshop. YogaSter accepteert betalingen via bankoverschrijving en contanten (liefst gepast) in de studio.
 • Alle yogalessen zijn inclusief BTW.
 • Het abonnement (1x per week, 2x per week of onbeperkt) wordt maandelijks via automatische incasso (SEPA) afgeschreven.
 • De maandelijkse afschrijving van het lidmaatschap wordt gedaan in de 1e week van de maand, voor de volgende maand vooruit. Als dit bedrag niet kan worden geïnd, wordt er een toeslag van €25,- gerekend. Wanneer er niet betaald wordt, heeft YogaSter het recht om het lidmaatschap van de betreffende student op te heffen.
 • YogaSter heeft het recht om de prijzen aan te passen. Alle veranderingen zullen van te voren worden aangekondigd via de nieuwsbrief, op de website, en door flyers in de studio.
 • YogaSter is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met een maximum van 10%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de startdatum van het lidmaatschap, dan heeft deelnemer het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

 1. Aanmelding
 • Aanmelding voor alle yogalessen, privélessen, bedrijfsyoga, KinderYoga, zwangerschapsyoga, XL yogalessen en workshops bij YogaSter kan online via Momoyoga, het contactformulier, via email of telefonisch.
 • Iedere deelnemer dient het inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier ligt in de yogastudio en/of wordt gegeven door een YogaSter medewerker.

 

 1. Annulering XL sessies / workshops / bedrijfsyoga  / etc.

  Annuleren kan alleen per mail: info@yoga-ster.nl. Een telefonische annulering geldt niet.
 • Annulering 3 weken voor aanvang: retour 75% van totaal bedrag aan deelnemer.
 • Annulering 2 weken voor aanvang: retour 50% van totaal bedrag aan deelnemer.
 • Annulering 1 week voor aanvang: retour 25% van totaal bedrag aan deelnemer.
 • Annulering 4 dagen voor aanvang: retour 0% van totaal bedrag aan deelnemer.
 • Annulering van deelname kan alleen schriftelijk via e-mail aan info@yoga-ster.nl
 • YogaSter heeft het recht om een geplande XL sessies, workshop bedrijfsyoga, te annuleren, ten gevolge van ziekte van een docent, overmacht, of onvoldoende deelnemers. In dit geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de deelnemer.

 

16.    Annulering zaalhuur

Annuleren kan alleen per mail: info@yoga-ster.nl. Een telefonische annulering geldt niet.

 

 • Bij annulering:                                       Huurder betaalt:
 • 2 weken of meer van tevoren                 geen kosten
 • tussen 1 en 2 weken van tevoren            50% van de huurkosten
 • 1 week of minder van tevoren                 100% van de huurkosten

 

17.   Foto & film

 • YogaSter wil graag laten zien met foto’s en/of films waar we mee bezig zijn. Opnames kunnen worden gemaakt tijdens alle yogalessen, XL sessies, workshops, kinderyoga, zwangerschapsyoga en bedrijfsyoga. Deze foto’s/films worden dan via een groepsmail (alleen aan de groep van betreffende les) aan je doorgestuurd. Leuk als herinnering. Daarnaast kan het zijn dat deze eventueel ook geplaatst wordt op de website, op social media kanalen (Facebook, Instagram, LinkedIn) en in nieuwsbrieven. Natuurlijk gaat YogaSter zorgvuldig om met foto’s en films. YogaSter plaatst geen foto’s/films waardoor je schade kunt ondervinden. Ook komen er geen namen bij te staan. Het zullen voornamelijk groepsfoto’s zijn. Mocht je liever onherkenbaar staan op een foto en/of film, laat dit dan even weten via e-mail naar info@yoga-ster.nl.

 

18.   Opzegging van het lidmaatschap/abonnement en/of opschorten (tijdelijke pauze)

 • Het minimale lidmaatschap is drie aaneengesloten kalendermaanden. Na deze drie maanden, is het abonnement maandelijks opzegbaar. Er geldt een opzegtermijn van minimaal één volle kalendermaand en het gaat in per 1e dag van een nieuwe maand. Een voorbeeld: als je halverwege de maand opzegt (bijvoorbeeld 10 september), dan stopt het abonnement per 1 november (niet per 1 oktober).
 • Na opzegging heb je nog 1 maand de tijd om je gemiste lessen in te halen.
 • Opschorten en/of opzegging gaat altijd via e-mail aan info@yoga-ster.nl.
 • Wanneer er sprake is van (ernstige) ziekte of blessure kan het abonnement gepauzeerd worden voor een periode van minimaal 2 en maximaal 4 maanden. Stuur hiervoor een email naar info@yoga-ster.nl met daarbij een doktersverklaring.
 • Een abonnement pauzeren geldt niet bij afwezigheid dat korter is dan 2 maanden door ziekte of blessure en ook niet bij afwezigheid door bijvoorbeeld studie, stage, werk en vakantie.
 • Alle gemiste lessen door ziekte of blessure kun je altijd in een Periode (Periode I of II)  opmaken waardoor er geen verlies is van lessen en de investering.
 • Restitutie en/of opschorting van het lidmaatschap wordt niet met terugwerkende kracht gedaan.
 • Indien een deelnemer, na beëindiging van het lidmaatschap, opnieuw een abonnement wil afsluiten, zal een herinschrijvingstarief van 30 euro in rekening worden gebracht.

 

19.    Aansprakelijkheid

 • Het bijwonen van yogalessen, privélessen, kinderyoga, zwangerschapsyoga, XL sessies, workshops, bedrijfsyoga, en/of  (externe) sessies van een andere partij is volledig op eigen risico.
 • YogaSter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in de ruimte of daarbuiten voor fysiek en/of psychisch letsel, complicaties of blessures, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen, verband houdende met het volgen van yogalessen en/of deelname aan XL sessies, workshops, kinderyoga, zwangerschapsyoga, bedrijfsyoga, (externe) sessies, trainingen en/of retraites bij, of verzorgd door, YogaSter en/of verzorgd door een andere partij die de ruimte huurt.
 • YogaSter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fysiek en/of psychisch letsel na bijvoorbeeld een ongeval of verwonding in de ruimte of daarbuiten.  Bijvoorbeeld een val van de trap of van de stoep buiten op straat, een brandwond van de waterkoker, een val van een stoel, een ongelukje in de yogastudio,  etc.
 • YogaSter accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor fysiek en/of psychisch letsel/complicaties, tijdens en na de zwangerschap, voor moeder en (ongeboren) kind tijdens of na alle yogalessen.
 • YogaSter werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor yogalessen van hoge kwaliteit. Toch loopt een deelnemer altijd het risico van het oplopen van een blessure tijdens een yogales verzorgd door YogaSter. Door deel te nemen aan de yogalessen bij YogaSter, neemt de deelnemer zelf de verantwoordelijkheid voor dit risico en zal YogaSter daarvoor niet aansprakelijk stellen.
 • Om de kans op ongelukken of blessures te verminderen geeft YogaSter de volgende richtlijnen:
  • Wanneer je een blessure hebt, problemen met je gezondheid, of zwanger bent, raadpleeg dan eerst een arts voor deelname aan de yogalessen.
  • Meld mogelijke blessures, gezondheidsproblemen of zwangerschap altijd aan de desbetreffende docent voor aanvang van de yogales.
  • Volg de instructies van de docenten zo goed mogelijk op, en pas de houdingen zo nodig aan.
  • Luister naar signalen van je eigen lichaam, en ga niet over je grenzen heen. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt, of pijn ervaart, zodat de docent je kan helpen met de oefening.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn (rode pijn).

 

20.    Persoonsgegevens

 • YogaSter verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers overeenkomstig met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb).
 • YogaSter gebruikt deze informatie voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, voor de administratie, en voor communicatie met de deelnemers; via persoonlijke e-mail, de WhatsApp of de nieuwsbrief.
 • YogaSter geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

21.    Huisregels

 • Deelnemers dienen zich te houden aan de volgende huisregels:
 • Een goede persoonlijke hygiëne en schone voeten is een must.
 • Gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren
 • Draag schone en comfortabel zittende kleding, waarin je makkelijk kunt bewegen.
 • Doe je schoenen uit voordat je de yogastudio betreed.
 • Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
 • Obsceen gedrag, beledigende opmerkingen, of (seksuele) intimidatie worden niet getolereerd.
 • Voor een optimale rust worden deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen niet te praten in de studio’s en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten.
 • Zet je telefoon uit of op stil.
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van YogaSter.
 • Aangeraden word om minimaal vijf minuten voor de les aanwezig te zijn. Te laat komen kan storend zijn voor de mede deelnemers.
 • YogaSter heeft het recht om deelnemers te weigeren die deze huisregels niet naleven. Ook kan YogaSter het lidmaatschap van de betreffende deelnemer beëindigen zonder teruggave van de eventueel reeds betaalde gelden.

 

22.    Klachten en Informatieverplichting

 • Veranderingen in de persoonlijke situatie van de deelnemer (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan YogaSter te worden doorgegeven.
 • In geval van klachten met betrekking tot YogaSter dient de deelnemer zich in eerste instantie te wenden tot de yogadocent en in tweede instantie tot YogaSter via e-mail info@yoga-ster.nl.